Adviesbureau Arbad vof houdt regelmatig workshops over actuele onderwerpen die in relatie staan tot de Arbowetgeving. Dit kan variëren van algemene onderwerpen tot zeer technische onderwerpen.

Deze workshops worden gegeven in Goes. Ze vinden meestal plaats in de avonduren van 19.00 tot ca.22.00 uur.

Er kan individueel per Workshop worden ingeschreven. De Workshops zijn bedoeld voor medewerkers die zich bezig houden met (de aansturing van de) arbeidsomstandigheden, zoals directieleden, managers, personeelsfunctionarissen en preventiemedewerkers.

Deze workshops zijn een alternatief voor de vaak zeer dure seminars die op vele plaatsen in het land verzorgd worden. Wij zijn van mening dat kostenintensieve en tijdrovende seminars meestal niet noodzakelijk zijn. Vandaar dat wij komen met onze 50-EURO Workshop. Ongeacht het onderwerp betaalt u maar € 50,00 . Voor een tweede persoon van hetzelfde bedrijf geldt een tarief van € 30,00.

Indien u geïnteresseerd bent in deelname aan deze workshops kunt u vrijblijvend elektronisch ons informatiepakket "De 50 Euro Workshop"opvragen.