De ProSafe Interim Functionaris treedt meer op de voorgrond dan de PreventieCoach. Hij is op vaste tijden op het bedrijf aanwezig en voert daadwerkelijk de afgesproken preventietaken zelf uit.

Deze vorm van ondersteuning is met name van belang voor bedrijven die binnen de eigen organisatie (nog) geen geschikte preventiemedewerker hebben, die ook als zodanig kan functioneren.

In overleg met het bedrijf wordt voor de Interim Functionaris een functie-omschrijving en de noodzakelijk tijdsbesteding vastgesteld. Het inzetten van de ProSafe Interim Functionaris kan plaats vinden vanaf minimaal 1 dagdeel van 4 uur per maand.
De taakomschrijving is volledig afhankelijk van het stadium waarin de Arbozorg binnen het bedrijf zich bevindt en het tijdspad dat wordt gekozen om aan alle wettelijke verplichtingen te voldoen.

De Interim Functionaris kan zowel vanaf onze locatie alsmede van uw locatie zijn werkzaamheden verrichten. Dit wordt in onderling overleg vastgesteld. Hij is volledig uitgerust met apparatuur en middelen die voor de uitvoering van de werkzaamheden noodzakelijk zijn.

Wilt U meer weten vraag dan elektronisch via ons aanvraagformulier het informatiepakket "De ProSafe Interim Functionaris"op.