Wij beschikken voor onze dienstverlening over een PreventieCoach met minimaal 15 jaar ervaring in vraagstukken die in relatie staan tot de arbeidsomstandigheden. De PreventieCoach maakt geheel of gedeeltelijk gebruik van het onderstaande ProSafe preventietraject.

Het ProSafe preventietraject bestaat uit de volgende 4 stappen:

  1. De ProSafe preventie audit
Met dit instrument wordt een beoordeling gemaakt in hoeverre de organisatie is voorbereid op de taken en deskundigheid van de preventiemedewerker. Tevens wordt vastgesteld welke taken en deskundigheid aanwezig dient te zijn. Dit document kan worden toegevoegd als onderdeel van uw risico-inventarisatie (indien aanwezig).
  2. De ProSafe risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E)
Indien een gedegen RI&E ontbreekt of incompleet is krijgt de preventiemedewerker de beschikking over ons risico-inventarisatie instrument en deze kan dit zelf uitwerken onder begeleiding van de preventiecoach. Indien beschikbaar kan ook het branche-instrument worden gebruikt.
  3. Het ProSafe preventiesysteem
Afspraken tussen werkgever en werknemers moeten goed zijn gedocumenteerd, zonder een ondoorzichtig geheel te worden. Het ProSafe-preventiesysteem speelt in op deze behoefte. Na het definitief maken van de schriftelijke documentatie wordt stap voor stap de documentatie geïmplementeerd, door uw eigen preventiemedewerker onder begeleiding van onze PreventieCoach.
  4. De ProSafe basistraining
Op basis van de documenten uit het ProSafe preventiesysteem zullen alle medewerkers worden bijgeschoold. De te behandelen informatie zal in onderling overleg tussen de directie, preventiemedewerker en PreventieCoach worden vastgesteld.

Na het stapsgewijs doorlopen van dit traject is de organisatie zodanig uitgerust dat de organisatie op eigen kracht het systeem kan onderhouden. De preventiecoach is dan slechts een vraagbaak die altijd op de achtergrond te raadplegen is.

Wilt U meer weten vraag dan elektronisch via ons aanvraagformulier het informatiepakket "De ProSafe PreventieCoach"op.