De preventiemedewerker doet zijn intrede!!!

Uiterlijk op 1 januari 2006 moet iedere organisatie één of meerdere interne preventiemedewerker(s) hebben aangesteld. Alle bedrijven met meer dan 15 werknemers moeten tenminste één preventiemedewerker aanstellen. Bij bedrijven met 15 of minder werknemers mag de werkgever zelf deze taken op zich nemen, op basis van aanwijzingen daartoe in de Risico-inventarisatie en Evaluatie.

Een preventiemedewerker is een medewerker die zorg draagt voor de dagelijkse veiligheid en gezondheid binnen een bedrijf. De preventiemedewerker moet dus kennis hebben van de Arbo-risico's binnen het bedrijf. Hoe groot de taak van de preventiemedewerker is en hoe deskundig hij moet zijn, wordt afgeleid van de RI&E. Hoe groter de risico's, hoe meer deskundigheid de preventiemedewerker in huis moet hebben.

Er is veel onduidelijkheid over de kennis en bekwaamheden waarover de preventiemedewerker moet kunnen beschikken. Het document STECR Leidraad "Taken en deskundigheid van preventiemedewerkers" geeft antwoord op een heleboel vragen. Klik hier als u deze leidraad wilt downloaden.

Na het doorlezen van dit document zult u zich misschien afvragen hoe u alles op een efficiënte wijze krijgt ingevuld.

Adviesbureau Arbad biedt hierin 3 oplossingsrichtingen:

  De ProSafe PreventieCoach
  De ProSafe Interim Functionaris
  De 50-EURO Workshop